เรื่องการโอนออก Excel

เรื่องการโอนออก Excel

ใครเคยพบปัญหาเรื่องการโอนออก excelบ้างไหมคะ