เข้าฐานข้อมูลที่ใช้งานปัจจุบันไม่ได้ค่ะ

เข้าฐานข้อมูลที่ใช้งานปัจจุบันไม่ได้ค่ะ

เข้าฐานข้อมูลที่ใช้งานปัจจุบันไม่ได้ค่ะ ติดต่อทาง MAC5 ไม่มีใครรับสายเลยค่ะ

รบกวนตอบกลับด้วยค่ะ