สอบถาม วิธี การอก้ปัญหา stock ติดลบ ครับ

สอบถาม วิธี การอก้ปัญหา stock ติดลบ ครับ

เรื่อง การเบิกสินค้า ในกรณี ที่ สิ้นค้า ติดลบ แล้วทำมั้ย สามารถ เบิกสิ้นค้า ได้ ครับ