สอบถาม การแชร์ Folder : Mac5DBS แนวทางป้องกันไวรัส

สอบถาม การแชร์ Folder : Mac5DBS แนวทางป้องกันไวรัส

สอบถาม การแชร์ Folder : Mac5DBS
1. Folder : Mac5DBS  ทำหน้าที่อะไร

2. ถ้าเปลี่ยน เป็น  \\Mac5_ServerName\Mac5DBS    --->  เป็น  -->C:\Mac5DBS  จะได้หรือไม่
2.1  โดย  ทำการ Copy  \\Mac5_ServerName\Mac5DBS    --->  Copy -->C:\Mac5DBS ทุกครั้งที่มีการเปิดเครื่อง หรือ เปิดโปรแกรม จะได้หรือไม่

3. ปัจจุบัน เราพบว่า  การแชร์ Mac5DBS   และ ให้สิทธิ์ FUll   เป็นช่องทางแพร่กระจายไวรัส    ทำให้ระบบ JSB  มีผลอย่างหนักในช่วงที่ผ่าน ถึง 2 ครั้ง ในเดือน  เม.ย 2563
3.1 พอจะมีแนวทางการป้องกัน การแพร่กระจายไวรัส  ผ่าน ช่องทางการแชร์ Mac5DBS ได้หรือ ไม่

ขอบคุณครับ
ภูดิส ชัยจำรัส
หัวหน้าสารสนเทศ
0887774859