สอบถามเกี่ยวกับ ยอดยกมาปี 60 ใน Mac5 ไม่ตรง

สอบถามเกี่ยวกับ ยอดยกมาปี 60 ใน Mac5 ไม่ตรง

มียอดที่ยกมา ณ 1.1.60 (ซึ่งเป็นยอด ณ 31.12.59) พบว่ามียอด diff อยู่ 2 บัญชี ไม่ทราบว่าจะตรวจสอบตรงไหนได้บ้างครับ