รายงานย้อนหลังเกิน 5 ปี

รายงานย้อนหลังเกิน 5 ปี

สรรพากรต้องการดูรายงานปี 53 ผมมีข้อมูลสำรองไว้ แต่ไม่สามารถพิมพ์รายงานได้ ทำไงได้บ้างครับ