ระบบเสริมยอดนิยมของ MAC-5 ที่จะช่วยให้คุณตัด Lot สินค้าอัตโนมัติแบบ FIFO ได้และวางบิลอัตโนมัติได้ง่ายยิ่งขึ้น!

ระบบเสริมยอดนิยมของ MAC-5 ที่จะช่วยให้คุณตัด Lot สินค้าอัตโนมัติแบบ FIFO ได้และวางบิลอัตโนมัติได้ง่ายยิ่งขึ้น!

ระบบเสริมของ MAC-5

" ที่จะช่วยให้คุณ ตัด Lot สินค้าอัตโนมัติแบบ FIFO ได้อย่างสะดวกสบายและ วางบิลอัตโนมัติได้ง่ายยิ่งขึ้น!

 ขอนำเสนอระบบเสริมที่เชื่อว่ายังมีลูกค้าอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่า
MAC-5 สามารพฤษาคมถทำได้ ในราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการทำงานที่สะดวกสบายขึ้น
ในเดือนพฤษภาคมนี้ เราขอนำเสนอ  ระบบเสริม 2 ระบบ  ด้วยกัน

l 1 l   การตัด Lot สินค้าอัตโนมัติแบบ FIFO

ราคาเพียง 25,000 บาท!

  • สะดวกสบายกว่าในการตัดสินค้า Lot ที่เบิกออกตามวันหมดอายุแบบ FIFO หากท่านคุมสินค้าแบบมีวันหมดอายุโดยมีหมายเลข Lot (LOT ID)
  • มีช่องเฉพาะเพื่อให้ระบุวันหมดอายุสินค้าทุกครั้งที่บันทึกรับเข้าสินค้าแต่ละ Lot
  • เมื่อเบิกสินค้าไปใช้หรือขาย จะแจ้งเตือนถึงจำนวนวันของอายุคงเหลือของสินค้า Lot นั้น(โดยคำนวณจากวันที่ใบสำคัญที่บันทึก จนถึงวันที่หมดอายุสินค้าว่ามากกว่า หรือน้อยกว่าค่ากำหนดวันหมดอายุมาตรฐานที่กำหนดไว้)


l 2 l    วางบิลอัตโนมัติ

ราคาเริ่มต้นเพียง 10,000  
     •   สะดวกขึ้นอีกสำหรับการวางบิลซื้อ/ขาย โดยสามารถสร้างใบวางบิลได้จากหน้ารายงานใบวางบิลได้เลย  อีกทั้งยังสามารถเลือก
         ใบแจ้งหนี้หลายๆ ไปเพื่อนำมาออกเป็นใบวางบิลใบเดียวได้อีกด้วย!