ระบบเสริมของ MAC-5 เรื่องภาษีซื้อเฉลี่ย

ระบบเสริมของ MAC-5 เรื่องภาษีซื้อเฉลี่ย

ระบบเสริมที่จะช่วยเรื่องการคำนวณภาษีเมื่อคุณมีรายได้จากการขายสินค้ามากกว่า 1 ประเภทได้อย่างแม่นยำและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น" 

ในราคาเพียง 35,000 บาท!


  • สะดวกสบายกว่าในการตัดสินค้า Lot ที่เบิกออกตามวันหมดอายุแบบ FIFO หากท่านคุมสินค้าแบบมีวันหมดอายุโดยมีหมายเลข Lot (LOT ID)
  • มีช่องเฉพาะเพื่อให้ระบุวันหมดอายุสินค้าทุกครั้งที่บันทึกรับเข้าสินค้าแต่ละ Lot
  • เมื่อเบิกสินค้าไปใช้หรือขาย จะแจ้งเตือนถึงจำนวนวันของอายุคงเหลือของสินค้า Lot นั้น(โดยคำนวณจากวันที่ใบสำคัญที่บันทึก จนถึงวันที่หมดอายุสินค้าว่ามากกว่า หรือน้อยกว่าค่ากำหนดวันหมดอายุมาตรฐานที่กำหนดไว้)