ระบบเสริมของ MAC-5 ที่จะช่วยให้คุณควบคุมสินค้า บริหารสต็อก อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!

ระบบเสริมของ MAC-5 ที่จะช่วยให้คุณควบคุมสินค้า บริหารสต็อก อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!

" ที่จะช่วยให้คุณ ควบคุมสินค้า บริหารสต็อก ได้อย่างสะดวกสบายและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!  

 ขอนำเสนอระบบเสริมที่เชื่อว่ายังมีลูกค้าอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่า
MAC-5 สามารถทำได้ ในราคา ที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการทำงานที่สะดวกสบายขึ้น
ในเดือนมีนาคมนี้ เราขอนำเสนอ  ระบบเสริม 3 ระบบ  ด้วยกัน


l 1 l    Production Materials Resources Planning (MRP)

Production Materials Resources Planning (MRP)  0GR880 
ราคาเพียง 35,000 บาท!
 

•   ระบบเสริมยอดนิยมสำหรับลูกค้าธุรกิจผลิตของ MAC-5 ที่จะทำหน้าที่คำนวณปริมาณวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้สำหรับสินค้าที่สั่งผลิตตามสูตรการผลิต (BOM) ที่วางไว้

•   หากวัตถุดิบเพียงพอ ระบบจะสร้างใบโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง “จอง” เพื่อจองวัตถุดิบเข้าสู้กระบวนการผลิตต่อไปให้เลยอัตโนมัติ!

•   หากวัตถุดิบไม่เพียงพอ มีรายงานรองรับเพื่อตรวจสอบวัตถุดิบที่ต้องสั่งเพิ่มทั้งหมด โดยสามารถสร้างใบขอซื้อภายในเพื่อขออนุมัติขอซื้อต่อไปได้l 2 l    Inter-Company Transfer Inter-Company Transfer  ICT-5 
ราคาเริ่มต้นเพียง 35,000 บาท!
 

•   หากท่านมีหลายบริษัททำการในวง LAN เดียวกัน ICT จะทำให้สะดวกขึ้นอีก ด้วยการคัดลอกใบสำคัญและรหัสข้อมูลทั้งหมดจากบริษัททำการแรกไปยังบริษัทที่ 2 อย่างอัตโนมัติและง่ายดาย!

•   เป็นที่นิยมกันสำหรับธุรกิจขายฝากห้างที่ต้องการควบคุมระบบสต็อกสินค้าที่ได้มีการนำไปฝากขายห้าง


l 3 l   Aging Report

Aging Report   SFJ970 

ราคาเริ่มต้นเพียง 25,000 บาท!
 

•   รู้เท่าทันทุกการเคลื่อนไหวของสินค้า ตรวจสอบได้ทันทีว่าสินค้าใดไม่มีการเคลื่อนไหว ค้างคลัง ก่อนจะล้าสมัย หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ ด้วยรายงานอายุสินค้า

•   ตรวจสอบอายุของสินค้าตั้งแต่รับเข้ามาในคลังจนปัจจุบัน โดยสามารถเลือกตามช่วงเวลาที่กำหนดเองได้ ถึง 5 ช่วงด้วยกัน!

•   วิเคราะห์สินค้าได้หลากหลายประเภท รวมถึงประเภทชิ้น Serial และ Lot เห็นได้ทั้งปริมาณและต้นทุนสินค้า ทั้งแบบแยกคลัง หรือรวมทุกคลัง เลยก็ได้ ง่าย สะดวก และชัดเจนในรายงานเดียว คุ้มค่าสุดๆ!