มีปัญหารายงานจะออก Excel เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมทำอย่างไรค่ะ

มีปัญหารายงานจะออก Excel เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมทำอย่างไรค่ะ

นิตย์ชยา 028102481-4 ไทยเอ้กเซล 084-8847295