ปัญหา เลขใชสำคัญ ไม่ Run Auto

ปัญหา เลขใชสำคัญ ไม่ Run Auto

สอบถาม วิธีการแก้ไข การรัน เลขใบสำคัญ ไม่ สามารถ รัน แบบ  Auto  ได้ กด F1  แล้วรัน ได้ แต่ เลขที่ เอกสารผิด