ปัญหาการเผลอไปกด Post

ปัญหาการเผลอไปกด Post

สอบถาม วิธีการยกเลิกการ Post ในสมุดรายวัน ค่ะ