ขอความช่วยเหลือด่วนค่ะ

ขอความช่วยเหลือด่วนค่ะ

ต้องการให้รีโมทเข้ามาดูโปรแกรมให้ด้วยค่ะ
ด่วนมาก  เช้านี้ 16/7/2561  080-5798777